Broukoviště

Správně přiřaď druhový název zvířete.