Červenáček Ohnivý (Pyrochroa coccinea)

Červenáček Ohnivý (Pyrochroa coccinea)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: červenáčkovití
Rod: červenáček

Znaky

Štít a krovky jsou červené, hlava trojhranná a leskle černá. Tykadla nápadně dlouhá a silná.

Rozšíření

Evropa, včetně Slovenské a České republiky. Prostředí Žije v listnatých a smíšených lesích, pod kůrou stromů.

Potrava

Dospělí brouci sají nektar z květů a larvy jsou dravé.

Způsob života

Samička klade vajíčka pod kůru. Larvy červenáčka loví larvy tesaříků a krasců.

Zajímavosti

POZOR, je to škůdce!!! Dospělec měří 1,5-1,8 cm.


Zpracovala Natálie Provodovská
Foto Tomáš Moravčík

Datum

20. červen 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová