Plch velký (Glis glis)

Plch velký (Glis glis)

Třída: savci
Řád: hlodavci
Čeleď: plchovití
Rod: plch

Znaky

Dosahuje takřka velikosti veverky. Svrchní strana stříbrně lesklá, šedohnědá, spodní strana bílá, ostře oddělena. Uši malé, kulaté a velké oči, tmavě olemované. Ocas protáhle huňatý. Potkana může připomínat nejen velikostí, ale i zbarvením. Jeho huňatý kožich je šedý, někdy s hnědým až zlatavým nádechem, což pravděpodobně závisí na věku.

Rozšíření

Plch velký je rozšířen ve velké části střední, východní a jižní Evropy a na Blízkém východě. Od roku 1902 vysazen v Anglii. U nás je rozšířen ostrůvkovitě nejspíše po celém území. Můžeme ho nalézt i v podhorských oblastech, kde místy vystupuje až do nadmořské výšky 1000 m.

Prostředí

Plch velký nejraději obývá listnaté a smíšené lesy s dostatečným výskytem buků a dubů. V České republice je poměrně hojný.

Potrava

Listy, pupeny, kůra, žaludy, ovoce, semena, ořechy.

Způsob života

Plch velký je noční tvor šplhající v korunách stromů a keřů. Žije v rodinách, přes den spí v dutinách stromů, budkách či mezi balvany, kde též tráví zimní spánek. Žije nenápadně a skrytě, ozývá se charakteristickým vrčením. V pozdním létě samice porodí čtyři až šest mláďat. Hnízdo nejčastěji umístí do dutiny stromu. Novorozeňata plchů velkých jsou holá, slepá a ve všem naprosto odkázána na mateřskou péči. Když mláďata odrostou, usadí se asi kilometr daleko od rodného hnízda.

Zajímavosti

Pokud nejsou příznivé podmínky, tak je plch schopný stavu hibernace i letního spánku (šetří tak energii).


Zpracoval Michal Adámek
Foto Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

14. březen 2016

Tags

Savci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová