Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: potemníkovití
Rod: potemník

Znaky

Je to dvoucentimetrový brouk, který se pomalu pohybuje. Vyvíjí se v mouce. Jeho larva potřebuje k vývinu více než rok. Vajíčka jsou velká 1,7 mm, podlouhle oválná, mléčná a lesklá, larva je velká 2 mm, postupně nabývá žlutavého zabarvení, dospělec je hnědočerné barvy.

Rozšíření

Brouk potemník je poměrně hojně rozšířeným broukem v celém mírném pásmu jižní i severní polokoule, a tedy i v České republice.

Prostředí

Žije často v domácnostech, ve skladech, v odpadcích, kurnících a holubnících Potrava Larvy, známé pod jménem „moučný červ“, se živí různými odpadky živočišnými i rostlinnými, ale i zásobami šrotu apod.

Způsob života

Potemníci prodělávají za svůj život čtyři vývojová stádia, jde o hmyz s tzv. proměnou dokonalou. Z nakladeného vajíčka se vylíhne larva, ta se později zakuklí a v kukle se vyvíjí dospělý brouk. Larvy jsou velké zhruba dva a půl centimetru, zatímco dospělí brouci dosahují délky od 1,2 do 1,8 cm. Samička naklade za svůj život asi 450 vajíček, dospělý brouk žije 1 – 2 roky a zimu dokáže přečkat jen ve vytápěných prostorách.

Zajímavosti

Jeden z důležitých škůdců mlýnů, především moučných výrobků a mouky. Škodí dále na otrubách, rýži, kroupách, chlebu, obili, sušeném masu, krevních a masových moučkách, pokrutinách, bílkovinných krmivech a šrotech, žije i na mrtvolkách hmyzu. Mouční červi jsou používáni jako zdroj potravy pro plazy a ptáky chované v zajetí. Často jsou také poskytováni divokým ptákům během hnízdění, kdy ptáci vychovávají své mladé a vezmou za vděk potravou dodávanou v krmítku. Mouční červi mají vysoký obsah proteinů, který z nich dělá obzvláště vítaný zdroj potravy. Jsou též používáni jako rybářská návnada.


Zpracovala Klára Horalíková
Foto Wikimedia Commons. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenebrio_molitor_MHNT.jpg

Datum

9. březen 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová