Užovka hladká (Coronella austriaca)

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Třída: plazi
Řád: šupinatí
Čeleď: užovkovití
Rod: Coronella

Znaky

Užovka hladká je poměrně drobná silná užovka se štíhlou zašpičatělou hlavou. Je 50 až 60 centimetrů dlouhý had, který však výjimečně může dosáhnout až 75 centimetrů. Největší jedinci dosáhli 83 centimetrů. Dožívá se asi 10 let. Samci bývají hnědí, někdy až do červena. Samice jsou naproti tomu spíše šedohnědé. Za hlavou se vyskytuje tmavá skvrna a po stranách se táhne tmavý pás. Na hřbetě se skvrny někdy spojují, takže užovka připomíná zmiji. Z těchto důvodů je velmi často zabíjena. Na rozdíl od zmijí však její oči mají kulatou zřítelnici. Od čenichu přes oči a dále po těle se táhne tmavý pruh.

Rozšíření

Severní a střední Evropa od Norska a Švédska až po východní Španělsko. A Portugalsko, na východ po Malou Asii a Kavkaz.

Prostředí

Je široce rozšířena ve slunných a kamenitých křovinatých stráních a ve skalách. Vyhledává rovněž různé hromady sutě a další suchá a křovinatá místa. Užovky hladké často obývají malé biotopy uprostřed kulturní krajiny. Místy žijí uprostřed lidských sídlišť.

Potrava

Loví především ještěrky, občas ale uloví i slepýše nebo hada. Místy se živí holými mláďaty rejsků. V mládí žere i kobylky a další hmyz.

Způsob života

Páří se po zimování, většinou v dubnu. Je živorodá, březost trvá 3 až 4 měsíce, poté samice klade živá mláďata 12 až 20 cm dlouhá. Většinou jich bývá 8 až 14.

Zajímavosti

Při ohrožení vypouští zapáchající tekutinu z kloaky a zuřivě kouše. Charakteristické je také hlasité syčení, nafukování krku a zplošťování hlavy. Užovka kvůli svému vzhledu připomíná zmiji, proto je často zabíjena.


Zpracoval Lukáš Uher
Foto http://cs.balcanica.info/2-8016

Datum

11. únor 2016

Tags

Plazi

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

logo

logo obec

logo extra trida logo NFT

jumpee

Lokalizace

© 2016 Základní škola a mateřská škola Březová, okr. Uherské Hradiště