Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: vrubounovití
Rod: zlatohlávek

Znaky

V Česku je nejhojnějším druhem zlatohlávka. Dospělý zlatohlávek měří 14 – 20 mm. Má kovové zbarvení, které vzniká odrazem levotočivého kruhově polarizovaného světla od krovek brouka. Spodní strana brouka je měděně zbarvená. Stejně jako ostatní zlatohlávci i zlatohlávek zlatý létá se zavřenými krovkami. Občas se docela maskovaně zahrabou do země v případě nebezpečí.

Rozšíření

Celá Evropa. Hojnější je v jižních oblastech, také dává přednost jižním výslunným svahům před severními.

Prostředí

Křovinaté stráně, zahrady, parky, okraje lesů. V nejteplejších hodinách dne brouci sedí na květech keřů i bylin, příp. poletují kolem nich. Ve Středozemí často na zralých plodech fíkovníku.

Potrava

Zlatohlávek zlatý se živí pylem, nektarem a zralými plody, larvy zpráchnivělou dřevěnou drtí a odumřelými kořeny rostlin.

Způsob života

Larvy zlatohlávka zlatého žijí v trouchnivějícím dřevě, v pařezech, v tlejícím listí, na hnojištích či v kompostech, kde též přezimují. Čtyři až pět centimetrů dlouhá larva se kuklí v červnu nebo v červenci, vytváří kolem sebe pevnou schránku z drtě a vše slepí lepkavou tekutinou. Dospělí brouci vylétávají na konci jara, páří se, samičky nakladou vajíčka do hnijícího organického materiálu a hynou.

Zajímavosti

Ačkoliv je zlatohlávek zlatý považován spíše za škůdce, protože si rád pochutnává na okvětních lístcích, tyčinkách a pestících i na zralém ovoci, zaslouží si spíše ochranu než příkoří. Oblíbil si slunná stanoviště.


Zpracovala Klára Horalíková

Datum

23. únor 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová